2017. Március 26. Vasárnap, 18:46:51
Navigáció
· Főoldal

LELKÉSZSÉG
· Elérhetőségek
· Szentmisék
· Értesítő
· Bibliaóra
· Lelkiség
· Kalendárium

SZENT ISTVÁN HÁZ
· A Ház
· Programok
· Térkép

· Képgaléria
· Letöltések
· Linkek
· Hirdetések

· Kapcsolat
· Keresés
Elérhetőségeink
62 Little Ealing Lane
W5 4EA
London
UK

Tel: 0044(0)20 8566 0271
Csak lelkészségi ügyekben
(szállással és munkával kapcsolatos felvilágosítást nem áll módunkban adni)

E-mail:
hungarian.chaplaincy@
btinternet.com

Tovább>>>
Legújabb cikkek
· Böjte Csaba testvér ...
· Hogyan imádkozzuk a ...
· INTERJÚ Cserháti püs...
· MARRIAGE in the CATH...
· A gazdasági élet tíz...
MÁRTON ÁRON (1896-1980) ERDÉLY PÜSPÖKE (2014 ima és emlékév)
Images: martonaron.jpg

MÁRTON ÁRON (1896 – 1980) ERDÉLY PÜSPÖKE
(2014 ima és emlékév)

Kedves Angliában élő magyar testvérek! 2014. évet Márton Áron Erdély volt püspökének szeretnénk szentelni. Mindenkit sok szeretetettel hívunk imádkozni boldoggá avatásáért. Az elkövetkezendő egy évben konferenciákat, előadásokat fogunk szervezni, hogy minél jobban megismerjük a nagyszerű és szentéletű főpásztor életét. Mindszenty bíboros Magyarországon, Márton Áron püspök Erdélyben szenvedtek együtt a kommunizmus börtöneiben Krisztusért és az Egyházért!

Boldog II. János Pál pápa 1980. április 2-án mentette fel a gyulafehérvári egyházmegye kormányzása alól. Márton Áron püspök május 15-én bocsátotta ki utolsó körlevelét. „Szeretett Híveim, mint Főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül.” A püspök, búcsúzó körlevelében papjainak és híveinek imáiba ajánlotta magát. Életének utolsó hónapjai szenvedéssel telített. Óriásiak voltak a fájdalmai, de fegyelmezetten és türelemmel viselte.     Így érkezett el mennyei születésének napja: Székesegyházának búcsú ünnepén, 1980. szeptember 29-én visszaadta halhatatlan lelkét Teremtőjének. Rómában az 5. püspöki szinóduson Márton Áron püspök halálhírére a résztvevő püspökök egyperces imával tisztelegtek. Boldog II. János Pál pápa október 1-jei általános kihallgatáson többek között ezeket mondta: „Tegnap érkezett a hír Rómába, hogy Msgr. Márton Áront Gyulafehérvár volt püspökét az Atya hazaszólította... Áldott marad emléke, rendkívüli jósága, lángoló apostoli buzgósága, valamint a Péter székével való bensőséges és állhatatos egysége miatt.” 1980. október 4-én temették el Márton Áron püspököt a gyulafehérvári székesegyház kriptájába. (Csicsó János főlelkész)

Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
Az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen.
Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája világító jel legyen
mindannyiunk számára, Krisztus a mi Urunk által! Ámen.

Betegek Kenetéről

Images: kenet.jpgBETEGEK KENETÉRŐL
A betegek kenete (gyógyító-kenet) az egyike annak a két szentségnek, amelyek a megkeresztelt lelkét meggyógyítják és megszabadítják bűneitől. A másik gyógyító szentség a bűnbocsánat szentsége.
A betegek kenetének szentsége annak a részvétnek az állandósulása, amelyet az Úr a betegek iránt érzett. Krisztus annyira azonosult a betegek szenvedéseivel, hogy azok szenvedéseit magára vette.

Folytatás a "Részletekre" kattintva...

Skóciai zarándoklat - beszámoló
Images: margit.jpgA Magyarok Nagyasszonya Londoni Főlelkészség és az Észak Angliai Szent Erzsébet egyházközösségek hívei 2013 november 15-19. között Csicsó János főlelkész atya vezetésével zarándokúton jártak Skóciában. A zarándoklatra elkísérte a magyar híveket Kiss Rigó László Szeged Csanádi püspök atya és Csák János Nagykövet úr. A magyar hívek Londonból, Oxfordból és Manchesterből érkeztek, hogy megismerkedjenek közös szentünk Skóciai Szent Margit életével.
Talán kevesen tudják, hogy Skóciai Szent Margit Szent István király húgának Ágotának és Edmund Angol királynak a lánya. Margit, Réka várában Mecseknádasdon (pécsi Egyházmegye területén) született és életének első évtizedében Magyarországon nevelkedett. Apja trónralépésekor költözött vissza a család Angliába. Edmund király korai halálát követően vissza akartak térni Magyarországra, de egy vihar Skócia parjaihoz sodorta hajójukat, ahol Malcolm skót király fogadta be a királyi családot. A család nyomására Margit feleségül ment Malcolm királyhoz. Margit és Malcolm  nyolc gyermekük született: hat fia közül háromból később skót király lett, sőt két lányuk közül Matildból angol királyné lett. Margitot szent élete és a szegények megsegítése miatt tiszteljük, és a Skótok Szent András apostollal védőszentjüknek választották.
A zarándokok szombaton ellátogattak Szent Margit sírjához az Edinburghtól 25km-re található Dunfermline-i Apátságba és felkeresték azt a barlangot is, ahova Margit gyakran visszavonult imádkozni kilenc évszázaddal ezelött. Este a Dunfermline-i Szent Margit templom búcsúján a helyi angol plébános atyákkal Kiss Rigó László püspök és Csicsó János főlelkész  mutatta be az ünnepi szentmisét. A szentmise után a zarnádokok lerótták tiszteletüket Szent Margit ereklyéi elött. Másnap, vasárnap  ellátogattak az Edinburghi katedrálisba, ahol szentmisén vettünk rész és utána Szent András apostol erekélye előtt imádkoztunk és elénekeltük a Magyar Himnuszt. Délután pedig az Edinburghi vár Szent Margit kápolnájába megtekintették Szent Margit imakönyvét.
A zarándokok közös imában fohászkodtak Szent Margithoz a magyarok megsegítésért. (Újfalussy Péter Manchesterből)
Ünnepeltek az angliai magyar katolikusok - beszámoló
Szeptember 1-jén a londoni magyar katolikusok Szent István királyunkra emlékeztek. Udvardy György pécsi püspök jelenlétével, tanításával és a szeretetével tette emlékezetesebbé az ünnepet.

Az ünnepi szentmise keretében nyolc magyar katolikus fiatal részesült a bérmálás szentségében. A magyarországi főpásztor prédikációjában arra buzdította a bérmálkozókat, hogy legyenek a Szentlélek követei és hirdessék Jézus Krisztus tanítását: hitet, reményt és szeretet sugározzanak magukból. A szentmise végén a püspök megáldotta az „új kenyeret”, mégpedig két kenyeret: egyiket egy magyarországi, másikat egy erdélyi magyar fiatal sütötte.

A ünnepi szentmisén a fiatalokból alakult új kórus Kaposi Gergely karnagy vezetésével és Korpos Attila kántor irányításával csodálatos egyházi énekekkel tették szebbé és bensőségesebbé az ünneplést. Ebből egy kis részlet látható az alábbi felvételen:http://youtu.be/fBKK4aQ0cio

A szentmisén jelen volt Csák János, Magyarország londoni nagykövete, valamint az ARKME vezetői: Adler Edit, Orosz Mária és Szabó Tamás, valamint más angliai magyar civil szervezetek vezetői.

Az angliai magyarok köszönetüket fejezik ki Udvardy György püspök atyának áldozatos munkájáért, tanításáért, szeretetéért, imáiért.

Hálát és köszönetet mondanak azoknak a magyar testvéreknek is, akik lehetővé tették, hogy résztvevők a szentmise után a Szent István Házban elköltött ebéden megérezhessék az összetartozás erejét és fontosságát.

forrás: Magyar Kurír

Oberfrank Pál és családjának előadóestje Londonban Szent István Ünnepén - beszámoló
Images: oberfranklondonban.jpgAugusztus 18-án Oberfank Pál, Jászai Mari-díjas színművész, a Veszprémi Színház igazgatója és családja Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából ünnepi műsort adott a londoni Szent István Házban. A meghitt megemlékezésen, amely az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete szervezésében valósult meg, Oberfrank Pál mellett felesége, Juhász Róza színművésznő és lányuk, Oberfrank Mária lépett fel, valamint Korpos Attila, az egyesület ügyintézője közreműködött.

- a cikk folytatásához kérem kattintson IDE vagy a Részletek-re.
A Szent István Ház kórusa énekeseket keres!

Images: szihkorus.jpgA londoni Szent István Ház kórusa továbbra is keres énekelni kedvelő és tudó, elhivatott kórustársakat.

Próbák a Szent István Házban (62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA) csütörtökönként este 8 órától vannak.

Érdeklődni Kaposi Gergely karnagynál (kaposi.g@gmail.com ; mobil: 07523658569) vagy Korpos Attilánál (attilakorpos@yahoo.co.uk; mobil: 07858399572) lehet.

Szeretettel várunk!

Elindult a hit éve honlapja - A Vatikánban ismertették a tematikus év programját
Images: hit.jpg

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét. Június 21-én, csütörtökön a Szentszék sajtótermében mutatták be a hamarosan elkezdődő tematikus év programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino Fisichella érsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, valamint Graham Bell prelátus, a dikasztérium altitkára.

Folytatás a Részletek-re kattintva...
A házasság definíciójának megváltoztatása
Images: marriage.jpgA házasság definíciójánka megváltoztatása - Anglia és Wales püspökeinek körlevele

Anglia és Wales püspöki konferenciája 2012. március 11-i keltezéssel körlevelet adott ki, amelyet az ország katolikus templomaiban a hétvégén felolvastak. A dokumentum a házasság fogalmának törvényi megváltoztatásával kapcsolatos kormányzati tervek hatására született. A törvényhozás ugyanis a házasság fogalmát az azonos neműek közötti kapcsolatra is kiterjesztené. A püspöki konferencia elnöke V. Nichols és elnökhelyettese P. Smith által szignált levél felhívja a figyelmet a házasság valódi természetére és a tervezett törvényi változtatás következményeire.

Folytatás a Részletek-re kattintva.

A kereszténység felvétele Angliában - Török Ida írása

Images: benedict.jpgÍrásomban szeretném bemutatni a kereszténység megjelenését, elterjedését és meghonosodását a Brit-szigeteken. Mivel ez a vidék nem tekinthető egységesnek a térítés szempontjából, ezért területi egységekre bontva fogom tárgyalni az eseményeket. Alapvetően e szempont alapján tagolódik fejezetekre írásom is. Az első szakasz még egységesen tárgyalja a kereszténység terjedését egészen a rómaiak kivonulásáig és az angolszász hódításig. Ezek után pedig külön és részletesen foglalkozom Írország, Skócia és az egykori római Britannia helyén lévő angolszász államok megtérítésével.

A másik szempont, ami a fejezeteken belül meghatározza a téma kifejtését, az egyház kiépülésének folyamata az első misszionáriusok érkezésétől a tényleges szervezeti keret létrehozásáig. Ennyi bevezetés után pedig rátérnék a referátumom első fejezetének kifejtésére.

Folytatás a Részletek-re kattintva.

Bemutatkozik új lelkészünk, Csicsó János atya
A angliai magyar közösség szeretettel köszönti a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főlelkészség új lelkészét, Csicsó János atyát!

Csicsó János atyaJános atya a pécsi egyházmegyéből érkezett hozzánk, megbízása 2011 Augusztus 2-tól három évre szól. Hivatalos bemutatkozása a Szent István Ünnepen volt Szeptember 4-én.

Angliai lelkipásztori szolgálatához jó egészséget és sok örömet kívánunk!János atya rövid bemutatkozását a Részletek linkre kattintva olvashatjuk
A boldoggáavatás nem a jó pápaságért járó jutalom

Egy boldoggáavatás valaki személyes szentségéről szól, nem pedig annak kinyilvánítása, hogy például jó pápa volt az illető. A boldoggáavatás nem a kiváló menedzsmentért adott díj – mondta a Catholic Heraldnak Vincent Nichols westminsteri érsek. (...)

Folytatásért katt a -Részletek-re

Örömhír
Magyar szentmisék
London
Szent István Ház
62 Little Ealing Lane, W5 4EA


Február 5 - 11:00
Február 19 - 15:00
Március 1 - 10:00
Március 5 - 11:00
Március 19 - 15:00
Március 25 - 15:00
Április 2 - 11:00
Április 13 - 18:00
Április 14 - 18:00
Április 15 - 18:00
Április 16 - 15:00
Április 17 - 11:00


Croydon
St Gertrude templom
46 Purley Rd, CR2 6EY


Február 26 - 12:00
Március 26 - 12:00
Április 30 - 12:00


Bristol
St Patrick's templom
Netham Road, Bristol, Avon BS5 9PF


Február 12 - 14:00

Luton
Our Lady Help of Christians templom
52 Castle Street, LU1 3AG


Április 19 - 14:00

Cambridge
St. Laurence’s Catholic Church
91 Milton Road
CB4 1XB


Március 12 - 15:00
Április 23 - 15:00


Értesítő
Az aktuális értesítő itt letölthető(pdf):


2017 Február - Március - Április
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.05 másodperc Original theme by Nick Jones Modyfied into Gillette_Blue by Harly 8,997,760 egyedi látogató